tel.: (+420) 773 99 99 29
info@autoatelier.cz

Soutěž

Protože si velice vážíme Vaší přízně, rozhodli jsme se Vás za ní pěkně odměnit!

Letos slavíme 3 roky od založení našeho úspěšného detailingového centra - Autoatelier Liberec a proto jsme pro Vás připravili soutěž o ceny, které určitě potěší každého nadšence do všeho co má kola (a má samozřejmě motor, protože pro cyklisty to asi nebude). Stačí si pečlivě prohlédnout náš web, (kde mnoho z Vás nalezne i foto svého miláčka) a odpovědi na soutěžní otázky pak již nebudou žádný problém... Přejeme Vám hodně štěstí v soutěži a budeme se velice těšit na setkání s vítězi!

O co se soutěží

1. cena - balíček autokosmetiky Angelwax v hodnotě 10 000 Kč
2. cena - balíček autokosmetiky Angelwax v hodnotě 6 000 Kč
3. - 10 .cena - balíček autokosmetiky Angelwax dle výběru

 

Soutěžní otázky

1. Kolik jsme provedli aplikací ochrany CERAMIC PRO za první rok naší existence?

2. Kolik nejvíce vrstev ochrany CERAMIC PRO bylo aplikováno na jeden vůz? (nápověda: základ je 5)

3. Na jaký nejlevnější vůz (značka + model) jsme aplikovali ochranu CERAMIC PRO?

4. Jaký je Váš aktuální vůz/motocykl na který bychom Vám v případě zájmu mohli za zvýhodněných podmínek aplikovat permanentní ochranu povrchů CERAMIC PRO ?

5. Vaše emailová adresa

 


 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. Obecná ustanovení

 1. Soutěž probíhá na území České republiky.
 2. Účastníkem soutěže se stává každý návštěvník, který souhlasí s pravidly soutěže a    požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.
 3. Organizátorem soutěže je provozovatel www stránek www.autoatelier.cz (dále jen "provozovatel").
 4. Soutěž je určená výhradně pro všechny návštěvníky stránek www.autoatelier.cz nebo facebookového profilu autoatelier Liberec. Zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.
 6. Výhry v  soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 7. Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 8. Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.
 9. Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel. Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.
 10. Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.
 11. Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 12. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

II. Základní mechanismus soutěže

 1. Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.
 2. Úkolem soutěžících je zodpovězení soutěžních otázek.. Soutěžící zadá 1 odpověď na každou otázku. Po zodpovězení otázek a odeslání formuláře, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.
 3. Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději  do 5 pracovních dnů po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherců, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.

III. Předání výher

 1. Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.
 2. Ceny jsou výhercům zasílány poštou, nebo proběhne osobní předání, dle domluvy
 3. Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

 

AUTOATELIER Liberec
Zhořelecká 1123/14
460 01 Liberec

E-shop - Obchodní podmínky

Tel.: +420 773 99 99 29
E-mail: info@autoatelier.cz
Web: www.autoatelier.cz

  Facebook